Translate: by Essence or Substance

SALIN machine-learning-new-release

WIKIPEDIA (cautioning readers about multiple issues) defines literal translation, this way:

“Literal translation, direct translation, or word-for-word translation is the rendering of text from one language to another one word at a time (Latin: verbum pro verbo) with or without conveying the sense of the original whole.

“In translation studies, ‘literal translation’ denotes technical translation of scientific, technical, technological or legal texts.

“In translation theory, another term for literal translation is ‘metaphrase;’ and for phrasal (‘sense’) translation — ‘paraphrase.’

“When considered a bad practice of conveying word by word (lexeme to lexeme, or morpheme to lexeme) translation of non-technical type literal translations has the meaning of mistranslating idioms, for example, or in the context of translating an analytic language to a synthetic language, it renders even the grammar unintelligible.

“The concept of literal translation may be viewed as an oxymoron (contradiction in terms), given that literal denotes something existing without interpretation, whereas a translation, by its very nature, is an interpretation (an interpretation of the meaning of words from one language into another).”

I DO NOT DO literal translations. What we do are “essential and substantial translations.” Translation is “salin” in Filipino or the Tagalog language. We are humans, not machines. Mean? Let us try this piece I wrote in Medium:

Original ‘Papahal’ in English

I was the first “papahal” in the world. My youngest child, Marcus Christus, had baptized me with such “father dearest” nickname a few years before and after he was born on March the 6th in Manila, The Philippines. We had communicated in the womb. I like to write about it at length next time. By the way, he is also the world’s first Marcus Christus.

The English paragraph was translated, technically, using Google platform, into Filipino this way: [The machine is mean!]

>>Orihinal na ‘Papahal’ in English

Ako ay ang unang “papahal” sa mundo. Aking bunsong anak na si Marcus Christus, nagbinyag sa akin na may tulad na “ama pinakahihiling” palayaw ng ilang taon bago at pagkatapos siya ay ipinanganak sa Marso ika-6 sa Maynila, ang Pilipinas. Kami ay Nakipag-ugnayan sa tiyan. Gusto ko na magsulat tungkol sa mga ito sa haba susunod na pagkakataon. Sa pamamagitan ng ang paraan, siya ay din ang unang sa mundo Marcus Christus. <<

This is lost in translation!

Now, compare with how we translate English into Filipino by essence and substance:

‘Papahal’ in Filipino

Ako ang pinakakaunaunahang “papahal” sa buong mundo. Bininyagan ako ng gayong palayaw na “amang mahal ” ng aking bunsong anak, si Marcus Christus, bago at pagkatapos niyang maipanganak noong ika-6 ng Marso sa Maynila, Filipinas. Nakakapagtalastasan kami sa sinapupunan ng kanyang ina. Nais kong isulat ang katotohanang iyan sa susunod na pagkakataon. Siyanga pala, siya rin ang kaunaunahang Marcus Christus sa buong daigdig.

Did you spot the difference?#

Note Bene or Postscript:

Google technical translations of Papahal into Cebuano and Nipponggo from Filipino or Tagalog

SUGBUANON OR CEBUANO

Ako pinakakaunaunahang “papahal” sa tibuok kalibutan. Ako nabawtismohan sa maong gianggaan “minahal nga amahan” sa akong kamanghuran nga anak nga lalake, Marcus Christus, sa wala pa ug sa human siya natawo sa ika-6 sa Marso sa Manila, Pilipinas. Nakakapagtalastasan kita sa tagoangkan sa iyang inahan. Ako mosulat sa kamatuoran sa sunod nga panahon. Incidentally, siya usab mao ang unang Marcus Christus sa tibuok kalibotan.

NIPPONGO OR JAPANESE

私は世界中の「papahal」をpinakakaunaunahang。彼はマニラ、フィリピン3月の6日に生まれた前と後の私は、そのような愛称「親愛なる父」私の最年少の息子、マーカス・キリスト洗礼を受けました。私たちは、彼の母親の胎内でNakakapagtalastasan。私は真実次回を記述します。ちなみに、彼はまた、世界初のマーカス・キリストでした
Watashi wa sekaijū no `papahal’ o pinakakaunaunahang. Kare wa Manira, Firipin 3 tsuki no 6-nichi ni uma reta mae to ato no watashi wa, sono yōna aishō `shin’ainaru chichi’ watashi no sainenshō no musuko, mākasu Kirisuto o senrei o ukemashita. Watashitachiha, kare no hahaoya no tainai de Nakakapagtalastasan. Watashi wa shinjitsu jikai o kijutsu shimasu. Chinamini, kare wa mata, sekai-hatsu no mākasu Kirisutodeshita.

Abangan!

Categories: Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s